رویدادها

1394/04/01

نصب دستگاه گوشه تمیز کن CNC در شرکت نگین البرز

شرکت نگین البرز ،خط تولید خود را مجهز به دستگاه گوشه تمیز کن CNC نمود

شرکت نگین البرز

در راستای مشتری مداری،ارتقاء کیفیت هرچه بیشتر محصولات ، افزایش ظرفیت و توان رقابتی ،خط تولید خود را مجهز به دستگاه گوشه تمیز کن CNC نمود.از محاسن این دستگاه می توان به سرعت ،دقت و یکنواختی در تمیزکاری و پرداخت جوش گوشه ها اشاره نمود.

فیلم مربوط به کارکرد این دستگاه را می توانید از اینجا مشاهده فرمائید.